با استفاده از ماشین حساب آنلاین زیر می‌توانید واحدهای طول را به یکدیگر تبدیل کنید. این ماشین حساب مقدار خروجی را تا دو رقم اعشار گرد می‌کند. واحدهای قابل محاسبه با کمک این ابزار واحدهای میلی‌متر، سانتی‌متر، متر، کیلومتر، اینچ، فوت، یارد، مایل، ذرع، گز، وجب و فرسخ( فرسنگ ) هستند. کافی است مقدار مبدا و واحد اندازه‌گیری آن را مشخص کنید، سپس مقدار واحد خروجی دلخواه را نیز تعیین کنید و روی دکمه‌ی محاسبه کلیک کنید.خط کش

واحدهای طول سنتی ایران

واحدهای طول در گذشته و پیش از استانداردسازی در کشورها و مناطق مختلف به شکل‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در فهرست زیر می‌توانید برخی از واحدهای سنتی که در ایران مورد استفاده بوده است و مقدار هر یک را مشاهده نمایید:

 1. ذرع یا گز
  ۱۰۴ تا ۱۱۰ سانتی متر که هر ۲ ذراع یا ارج با یک ذرع برابری می‌کند.
 2. ارش یا ارج و یا ذراع
  ۵۲ الی ۵۵ سانتی متر که هر ۲ ذراع برابر است با یک گز.
 3. چارک
  برابر با یک چهارم گز که تقریبا ۲۶ سانتی‌متر می‌شود.
 4. یک گره
  برابر با ۵/۵ الی ۵/۶ سانتی متر
 5. یک بهر
  یک بهر برابر است است با نیم گره که تقریبا ۲/۷ الی ۲/۸ سانتی‌متر می‌شود.
 6. یک وجب
  یک مقدار اندازه‌گیری عرفی که در این ابزار معادل ۲۲.۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شده است.
 7. یک بند
  واحد بند هم یک واحد عرفی است و بیانگر مقدار طول یک بند انگشت است.
 8. یک فرسخ
  هر فرسخ یا فرسنگ برابر ۶۰۰۰ ذرع است.

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *