ضریب همبستگی یک مفهوم آماری است که مقدار ارتباط بین دو متغیر را اندازه‌گیری می‌کند. ضریب همبستگی عددی بین -۱ تا ۱ است. مقدار ۱ نشاندهنده‌ی قوی‌ترین ارتباط بین دو متغیر و مقدار ۱- نشاندهنده‌ی ارتباط معکوس میان آن‌هاست.

برای استفاده از این ابزار، مقادیر ورودی را در خطوط مجزا در دو فیلد زیر وارد نمایید. وارد کردن حداقل دو عدد در هر فیلد الزامی است و تعداد عددهای دو مجموعه باید با هم یکسان باشند. حداکثر تعداد اعداد قابل قبول ۱۰۰ هزار ردیف است.برخی از کاربردهای ضریب همبستگی

 1. پژوهش‌های علمی
  در پژوهش‌های علمی، ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای مختلف استفاده می‌شود، مانند بررسی رابطه بیماری با عوامل محیطی یا ژنتیک.
 2. اقتصاد
  در اقتصاد، ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی استفاده می‌شود.
 3. بازاریابی
  در بازاریابی، ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین عوامل بازار و فروش یا سودآوری شرکت‌ها استفاده می‌شود.
 4. روانشناسی
  در روانشناسی، ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی و رفتارهای انسان‌ها استفاده می‌شود.

محققان و تحلیل‌گران با محاسبه‌ی ضریب همبستگی می‌توانندروابط پنهان و الگوهای پنهان در داده‌ها را شناسایی کنند و تصمیمات بهتر و پایدارتر بگیرند.

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *