جدول زیر شامل اعداد۱ تا ۱۰۰ است که می‌تواند برای آموزش به کودکان در دبستان مورد استفاده قرار بگیرد. برای تبدیل عددهای بزرگتر به حروف می‌توانید از ابزار تبدیل عدد به حروف استفاده نمایید.

به عدد به حروف
۱ یک
۲ دو
۳ سه
۴ چهار
۵ پنج
۶ شش
۷ هفت
۸ هشت
۹ نه
۱۰ ده
۱۱ یازده
۱۲ دوازده
۱۳ سیزده
۱۴ چهارده
۱۵ پانزده
۱۶ شانزده
۱۷ هفده
۱۸ هجده
۱۹ نوزده
۲۰ بیست
۲۱ بیست و یک
۲۲ بیست و دو
۲۳ بیست و سه
۲۴ بیست و چهار
۲۵ بیست و پنج
۲۶ بیست و شش
۲۷ بیست و هفت
۲۸ بیست و هشت
۲۹ بیست و نه
۳۰ سی
۳۱ سی و یک
۳۲ سی و دو
۳۳ سی و سه
۳۴ سی و چهار
۳۵ سی و پنج
۳۶ سی و شش
۳۷ سی و هفت
۳۸ سی و هشت
۳۹ سی و نه
۴۰ چهل
۴۱ چهل و یک
۴۲ چهل و دو
۴۳ چهل و سه
۴۴ چهل و چهار
۴۵ چهل و پنج
۴۶ چهل و شش
۴۷ چهل و هفت
۴۸ چهل و هشت
۴۹ چهل و نه
۵۰ پنجاه
۵۱ پنجاه و یک
۵۲ پنجاه و دو
۵۳ پنجاه و سه
۵۴ پنجاه و چهار
۵۵ پنجاه و پنج
۵۶ پنجاه و شش
۵۷ پنجاه و هفت
۵۸ پنجاه و هشت
۵۹ پنجاه و نه
۶۰ شصت
۶۱ شصت و یک
۶۲ شصت و دو
۶۳ شصت و سه
۶۴ شصت و چهار
۶۵ شصت و پنج
۶۶ شصت و شش
۶۷ شصت و هفت
۶۸ شصت و هشت
۶۹ شصت و نه
۷۰ هفتاد
۷۱ هفتاد و یک
۷۲ هفتاد و دو
۷۳ هفتاد و سه
۷۴ هفتاد و چهار
۷۵ هفتاد و پنج
۷۶ هفتاد و شش
۷۷ هفتاد و هفت
۷۸ هفتاد و هشت
۷۹ هفتاد و نه
۸۰ هشتاد
۸۱ هشتاد و یک
۸۲ هشتاد و دو
۸۳ هشتاد و سه
۸۴ هشتاد و چهار
۸۵ هشتاد و پنج
۸۶ هشتاد و شش
۸۷ هشتاد و هفت
۸۸ هشتاد و هشت
۸۹ هشتاد و نه
۹۰ نود
۹۱ نود و یک
۹۲ نود و دو
۹۳ نود و سه
۹۴ نود و چهار
۹۵ نود و پنج
۹۶ نود و شش
۹۷ نود و هفت
۹۸ نود و هشت
۹۹ نود و نه
۱۰۰ صد

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *