کاغذ

کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازه‌های استاندارد و با نامگذار‌ی‌های ثابتی تولید می‌شوند. در جدول زیر اندازه‌های استاندارد برای سری کاغذ A را مشاهده می‌نمایید:

علاوه بر ابعاد به میلیمتر و اینچ، ابعاد کاغذ بر اساس پیکسل نیز در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که تعداد پیکسل وابسته به وضوح چاپ است که در دو ستون برای چاپ 300DPI و 600DPI ذکر شده است.

از میان اندازه‌های سری A کاغذ A4 و A5 بیش از سایر اندازه‌ها شناخته شده و مورد استفاده می‌باشند.

نوع کاغذ اندازه به میلیمتر اندازه به اینچ پیکسل ۳۰۰dpi پیکسل ۶۰۰dpi
4A0 2378 × 1682 میلی‌متر 93.6 × 66.2 اینچ 19,860 x 28,080 39,720 x 56,160
2A0 1682 × 1189 میلی‌متر 66.2 × 46.8 اینچ 14,040 x 19,860 28,080 x 39,720
A0 1189 × 841 میلی‌متر 46.8 × 33.1 اینچ 9,930 x 14,040 19,860 x 28,080
A1 841 × 594 میلی‌متر 33.1 × 23.4 اینچ 7,020 x 9,930 14,040 x 19,860
A2 594 × 420 میلی‌متر 23.4 × 16.5 اینچ 4,950 x 7,020 9,900 x 14,040
A3 420 × 297 میلی‌متر 16.5 × 11.7 اینچ 3,510 x 4,950 7,020 x 9,900
A4 297 × 210 میلی‌متر 11.7 × 8.3 اینچ 2,490 x 3,510
4,980 x 7,020
A5 210 × 148 میلی‌متر 8.3 × 5.8 اینچ 1,740 x 2,490
3,480 x 4,980
A6 148 × 105 میلی‌متر 5.8 × 4.1 اینچ 1,230 x 1,740 2,460 x 3,480
A7 105 × 74 میلی‌متر 4.1 × 2.9 اینچ 870 x 1,230 1,740 x 2,460
A8 74 × 52 میلی‌متر 2.9 × 2.0 اینچ 600 x 870 1200 x 1,740
A9 52 × 37 میلی‌متر 2.0 × 1.5 اینچ 450 x 600 900 x 1200
A10 37 × 26 میلی‌متر 1.5 × 1.0 اینچ 300 x 450 600 x 900

یک نظر در مورد «اندازه‌های کاغذ سری A»

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *