کاغذ

کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازه‌های استاندارد و با نامگذار‌ی‌های ثابتی تولید می‌شوند. در جدول زیر اندازه‌های استاندارد برای سری کاغذ A را مشاهده می‌نمایید:

علاوه بر ابعاد به میلیمتر و اینچ، ابعاد کاغذ بر اساس پیکسل نیز در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که تعداد پیکسل وابسته به وضوح چاپ است که در دو ستون برای چاپ 300DPI و 600DPI ذکر شده است.

از میان اندازه‌های سری A کاغذ A4 و A5 بیش از سایر اندازه‌ها شناخته شده و مورد استفاده می‌باشند.

نوع کاغذاندازه به میلیمتراندازه به اینچپیکسل ۳۰۰dpiپیکسل ۶۰۰dpi
4A0۲۳۷۸ × ۱۶۸۲ میلی‌متر۹۳.۶ × ۶۶.۲ اینچ۱۹,۸۶۰ × ۲۸,۰۸۰۳۹,۷۲۰ × ۵۶,۱۶۰
2A0۱۶۸۲ × ۱۱۸۹ میلی‌متر۶۶.۲ × ۴۶.۸ اینچ۱۴,۰۴۰ × ۱۹,۸۶۰۲۸,۰۸۰ × ۳۹,۷۲۰
A0۱۱۸۹ × ۸۴۱ میلی‌متر۴۶.۸ × ۳۳.۱ اینچ۹,۹۳۰ × ۱۴,۰۴۰۱۹,۸۶۰ × ۲۸,۰۸۰
A1۸۴۱ × ۵۹۴ میلی‌متر۳۳.۱ × ۲۳.۴ اینچ۷,۰۲۰ × ۹,۹۳۰۱۴,۰۴۰ × ۱۹,۸۶۰
A2۵۹۴ × ۴۲۰ میلی‌متر۲۳.۴ × ۱۶.۵ اینچ۴,۹۵۰ × ۷,۰۲۰۹,۹۰۰ × ۱۴,۰۴۰
A3۴۲۰ × ۲۹۷ میلی‌متر۱۶.۵ × ۱۱.۷ اینچ۳,۵۱۰ × ۴,۹۵۰۷,۰۲۰ × ۹,۹۰۰
A4۲۹۷ × ۲۱۰ میلی‌متر۱۱.۷ × ۸.۳ اینچ۲,۴۹۰ × ۳,۵۱۰۴,۹۸۰ × ۷,۰۲۰
A5۲۱۰ × ۱۴۸ میلی‌متر۸.۳ × ۵.۸ اینچ۱,۷۴۰ × ۲,۴۹۰۳,۴۸۰ × ۴,۹۸۰
A6۱۴۸ × ۱۰۵ میلی‌متر۵.۸ × ۴.۱ اینچ۱,۲۳۰ × ۱,۷۴۰۲,۴۶۰ × ۳,۴۸۰
A7۱۰۵ × ۷۴ میلی‌متر۴.۱ × ۲.۹ اینچ۸۷۰ × ۱,۲۳۰۱,۷۴۰ × ۲,۴۶۰
A8۷۴ × ۵۲ میلی‌متر۲.۹ × ۲.۰ اینچ۶۰۰ × ۸۷۰۱۲۰۰ × ۱,۷۴۰
A9۵۲ × ۳۷ میلی‌متر۲.۰ × ۱.۵ اینچ۴۵۰ × ۶۰۰۹۰۰ × ۱۲۰۰
A10۳۷ × ۲۶ میلی‌متر۱.۵ × ۱.۰ اینچ۳۰۰ × ۴۵۰۶۰۰ × ۹۰۰

یک نظر در مورد «اندازه‌های کاغذ سری A»

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *