کاغذ

کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازه‌های استاندارد و با نامگذار‌ی‌های ثابتی تولید می‌شوند. در جدول زیر اندازه‌های استاندارد برای سری کاغذ B را مشاهده می‌نمایید:

نوع کاغذاندازه به میلیمتراندازه به اینچ
B01414 × 1000 میلی‌متر55.7 × 39.4 اینچ
B11000 × 707 میلی‌متر39.4 × 27.8 اینچ
B2707 × 500 میلی‌متر27.8 × 19.7 اینچ
B3500 × 353 میلی‌متر19.7 × 13.9 اینچ
B4353 × 250 میلی‌متر13.9 × 9.8 اینچ
B5250 × 176 میلی‌متر9.8 × 6.9 اینچ
B6176 × 125 میلی‌متر6.9 × 4.9 اینچ
B7125 × 88 میلی‌متر4.9 × 3.5 اینچ
B888 × 62 میلی‌متر3.5 × 2.4 اینچ
B962 × 44 میلی‌متر2.4 × 1.7 اینچ
B1044 × 31 میلی‌متر1.7 × 1.2 اینچ

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *