برخی ازشهرهای ایران علاوه بر تقسیم‌بندی کشوری، دارای مناطق داخلی هستند. این مناطق با نام مناطق شهری یا مناطق شهرداری نیز شناسایی می‌شوند. فهرست این شهرها و مناطق شهری هر یک را بر اساس آخرین اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۳۹۸ مشاهده می‌کنید.

تعداد شهرهای دارای مناطق شهرداری در ایران در حال حاضر ۴۱ شهر می‌باشد.

نام شهرنام منطقه
اراکمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
اردبیلمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
ارومیهمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
اسلامشهرمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
اصفهانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
منطقه ۱۱
منطقه ۱۲
منطقه ۱۳
منطقه ۱۴
منطقه ۱۵
اهوازمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
آبادانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
بابلمنطقه ۱
منطقه ۲
بجنوردمنطقه ۱
منطقه ۲
بروجردمنطقه ۱
منطقه ۲
بندرانزلیمنطقه ۱
منطقه ۲
بندرعباسمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
بوشهرمنطقه ۱
منطقه ۲
بیرجندمنطقه ۱
منطقه ۲
تبریزمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
تهرانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
منطقه ۱۱
منطقه ۱۲
منطقه ۱۳
منطقه ۱۴
منطقه ۱۵
منطقه ۱۶
منطقه ۱۷
منطقه ۱۸
منطقه ۱۹
منطقه ۲۰
منطقه ۲۱
منطقه ۲۲
خرم آبادمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
دزفولمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
رشتمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
زاهدانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
زنجانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
ساریمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
ساوهمنطقه ۱
منطقه ۲
سبزوارمنطقه ۱
منطقه ۲
سنندجمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
سیرجانمنطقه ۱
منطقه ۲
شهریارمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
شیرازمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
فردیسمنطقه ۱
منطقه ۲
قزوینمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
قممنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
كرمانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
کرجمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
کرمانشاهمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
گرگانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
مراغهمنطقه ۱
منطقه ۲
مسجدسلیمانمنطقه ۱
منطقه ۲
مشهدمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۸
منطقه ۹
منطقه ۱۰
منطقه ۱۱
منطقه ۱۲
نیشابورمنطقه ۱
منطقه ۲
همدانمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳
منطقه ۴
یزدمنطقه ۱
منطقه ۲
منطقه ۳

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *