در انتهای سند شناسنامه، برگه‌ای برای نوشتن توضیحات وجود دارد. اطلاعات مختلفی می‌تواند در زمان صدور شناسنامه یا در زمان دریافت شناسنامه‌ی جدید و المثنی در این برگه نوشته شود. مطالب این بخش از شناسنامه بخشی مهم از آن به شمار می‌روند و از نظر حقوقی دارای اثرات و کارکردهای خاصی می‌باشد.

شناسنامه

علت درج برگه‌ی توضیحات در شناسنامه

گاهی اتفاقاتی رخ می‌دهد که برگه‌های اصلی شناسنامه محلی برای یادداشت آن‌ها ندارد ولی در عین حال ثبت آن‌ها در شناسنامه ضروری است. به همین دلیل برگه‌ای سفید در انتهای شناسنامه قرار گرفته است که برای نوشتن این گونه توضیحات کاربرد دارد.

کاربردهای برگه‌ی توضیحات در شناسنامه

از جمله مواردی که ممکن است در زمان صدور یا تعویض شناسنامه، توضیحاتی در این برگه نوشته شود شامل موارد زیر می‌باشد:

  1. حذف پسوند و پیشوند نام و نام خانوادگی و ثبت نام قبلی در این برگه
  2. تغییر نام و سن و موارد دیگر بر اساس احکام قانونی و ثبت سابقه
  3. صدور شناسنامه‌ی جدید یا المثنی و ثبت سابقه در توضیحات
  4. اشتباه‌های املایی در زمان صدور شناسنامه‌های قدیمی و ثبت مقدار صحیح در توضیحات

حذف توضیحات شناسنامه

برخی از انواع توضیحات که اثرات قانونی نداشته باشند، در هنگام تعویض شناسنامه یا دریافت شناسنامه‌ی المثنی به صورت خودکار حذف می‌شوند ولی برخی از تغییرات ممکن است مجددا در بخش توضیحات یادداشت شوند و قابل حذف نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *