انتخاب نام برای فرزندتان یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که خواهید گرفت. نامی که انتخاب می‌کنید، هویت و شخصیت فرزندتان را تا حد زیادی تعیین می‌کند. در این مقاله، لیست ۵۰ نام ایرانی پسران را به همراه معنی آن‌ها به شما معرفی می‌کنیم. این لیست شامل نام‌های اصیل ایرانی با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی مختلف است.

نام پسر

ردیفنامتوضیح
۱آرشنام پهلوان نامدار ایرانی و تیرانداز ماهر شاهنامه
۲بابکنام سردار ایرانی و رهبر قیام خرمدینان
۳باربدنام نوازنده و موسیقی‌دان معروف ایرانی در دوره ساسانیان
۴بهرامنام یکی از شاهان ساسانی و به معنی «پیروز»
۵بیژننام پهلوان نامدار ایرانی و یار رستم در شاهنامه
۶کوروشنام بنیانگذار سلسله هخامنشی
۷داریوشنام چند تن از شاهان هخامنشی
۸رستمنام پهلوان نامدار ایرانی و شخصیت اصلی شاهنامه
۹سامنام پدر رستم و پهلوان ایرانی در شاهنامه
۱۰سهرابنام پهلوان تورانی و فرزند رستم
۱۱اسفندیارنام پهلوان ایرانی و فرزند گشتاسب
۱۲کیخسرونام پادشاه کیانی در شاهنامه
۱۳کاوهنام آهنگر افسانه‌ای ایرانی و رهبر قیام علیه ضحاک
۱۴فرهادنام عاشق افسانه‌ای ایرانی و معشوق شیرین
۱۵گشتاسبنام پادشاه کیانی در شاهنامه
۱۶هخامنشنام بنیانگذار سلسله هخامنشی
۱۷اردشیرنام چند تن از شاهان ساسانی
۱۸انوشیرواننام یکی از شاهان ساسانی و به معنی «دارای روح جاودان»
۱۹خسرونام چند تن از شاهان ساسانی
۲۰یزدگردنام آخرین پادشاه ساسانی
۲۱رادمهربه معنی «دارای مهر و محبت»
۲۲آریوبرزننام سردار ایرانی و ساتراپ پارت در زمان هخامنشیان
۲۳مهردادبه معنی «دادار مهر»
۲۴تیردادبه معنی «تیر داده»
۲۵فریدوننام پادشاه پیشدادی در شاهنامه
۲۶منوچهرنام پادشاه پیشدادی در شاهنامه
۲۷زالنام پدر رستم و پهلوان ایرانی در شاهنامه
۲۸گیونام پهلوان ایرانی و برادر گودرز
۲۹گودرزنام پهلوان ایرانی و سپهسالار کیخسرو
۳۰پوریابه معنی «پُر» و «دارنده»
۳۱آرشامنام پدر کوروش بزرگ
۳۲ویشتاسپنام پادشاه هخامنشی و پدر داریوش بزرگ
۳۳آریامهربه معنی «مهربان آریایی»
۳۴رادانبه معنی «دانا»
۳۵کیانبه معنی «پادشاه»
۳۶بهزادبه معنی «زاده نیک»
۳۷رامینبه معنی «آرامش‌دهنده»
۳۸بارمانبه معنی «محافظ»
۳۹پویابه معنی «جنبنده»
۴۰تهمتنبه معنی «تنومند»
۴۱کیقبادنام پادشاه کیانی در شاهنامه
۴۲کیومرثنام اولین پادشاه پیشدادی در شاهنامه
۴۳هوشنگنام دومین پادشاه پیشدادی در شاهنامه
۴۴جمشیدنام چهارمین پادشاه پیشدادی در شاهنامه
۴۵اشکانمنسوب به اشک که بانی و مؤسس خاندان اشکانیان بود
۴۶افراسیابنام پادشاه توران در شاهنامه
۴۷گرسیوزنام پادشاه سیستان و پدر رستم
۴۸رهامنام پهلوان ایرانی و یار رستم
۴۹زوارهنام پهلوان ایرانی و یار رستم
۵۰فرشیدبه معنی «دارای فرّ و شکوه»

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *